top of page

Pleiadische Healing

Pleiadische Healing is een manier om hogere trillingsfrequenties the ontvangen door klank en deze te integreren door holistisch inzicht. Het kan helpen bij:

- Fysieke pijn*

- Emotionele wonden*

- Mentale Verwarring*

- Zielewonden*

* Overleg altijd eerst met een arts of psycholoog

"De brug tussen zelf-realisatie en belichaming van lichtfrequenties" 

"Pleiadische Healing is voor mij een transformatie van zelf-kennis naar spirituele vermogens en een gevoelde verbinding met mijn Lichtfamilie.

Michiel Kroon, Pleiadian Healer

We kijken samen naar jou unieke integratieproces. Waar stroomt je energie en waar ben je geblokkeerd? Op elk vlak ga je door bepaalde fases heen:

  • bewustzijnsverruiming

  • gevoelsbewustzijn

  • expressie. Door dit duidelijk te zien kunnen we je gidsen en engelen vragen om je naar de volgende stap in je proces te leiden.

Lees meer over praktisch integratie in het boek -Verbal Dancing

www.verbaldancing.com

New Paradigm Rhythm2 smaller compressed.

We beginnen met een reflectie op je huidige situatie. We zetten dan intenties voor de vooruitgang die je wilt boeken, wat op zich al bewustzijnsverruimend is. Ook opent dit een deur naar adem, gevoel en lichtfrequenties tijdens de energetische healing. In een geleide meditatie wordt je in helende staat gebracht

Je wordt door helende aspecten geleid tijdens dit proces, en je krijgt manieren aangereikt om je het healingsproces na de sessie verder te laten gaan

De Energetische Healing

Tijdens dit deel van de sessie krijg je gechannelde boodschappen en kun je helen door klanken in Lichtspraak

- Geruststelling en geleid worden in jouw proces door Aartsengel Michael

- Healing en Lichtspraak van de Engelen

- Healing en Kosmische Wijsheid van Pleiadische Lichtwezens

- Helen met Klanken door Pleiadisch gezang in lichtspraak

- Diepe verandering op fysiek en emotioneel vlak, in je aura en in je energetisch lichaam

- Verdiep de verbinding met je Gidsen.

Zelfreflectie van de Healer

De Healer gaat zelf ook door een Healingsproces, al ligt de focus daar niet op tijdens de sessie. In Pleadische Healing erkennen we dit achtergrondproces om verscheidene redenen

- De mogelijkheid om te reflecteren in plaats van te externaliseren. De healer moet goed inzicht hebben in zijn/haar eigen healingsproces, zodat het niet geprojecteerd wordt op de client

- De integriteit van de informatie die de healer geeft is afhankelijk met de mate waarin hij/zij in contact is een innerlijke kompas van authenticiteit, intentie en het volgen van het Hart.

- De integriteit van de channeling hangt af van de helderheid, innerlijke harmonie en integriteit van de Healer.

Delen en Doorwerking

Na de Energetische Healing is er weer een moment van delen.

Vaak worden er diepe veranderingen gemeld aan het einde van een sessie. Deze veranderingen zijn deel van een dieper healingsproces dat niet beperkt is tot de sessie zelf.

Helen van het innerlijk kind

Het Innerlijk Kind proces is erg belangrijk in Pleiadische Healing. Als er een emotionele wond omhoog komt, identificeer je je misschien alleen met de kind-gevoelens en ervaring. Door meer van je Ware Zelf binnen te laten, wordt je ook de ouder en de healer. Je begint het Innerlijk Kind in een nieuw licht van compassie te zien, wat ook leidt tot energetische zuivering.

Geen product

bottom of page