top of page

Avond Workshop Loenen, Gelderland, Holland

Door Michiel Kroon, met dank aan Joop Haarman en Iris van Vemden.

  • Facebook Social Icon
39221387_2650000891692918_62486032000273

Friday evening 12th October, 2018

7.30pm-9.30pm. door opens at 7pm.

You are invited to experience an activation and awakening through the beautiful channeling of Pleiadian energies, light-language and sound codes.

There will be an opportunity to receive the wisdom and multidimensional insights from the Pleiadians who have messages that reconnect you with the light of your own heart.

You can be sure of a warm welcome, opportunities for participation and deep journeying.

The Healing Circle awaits you!

 

Any questions, please send me a message through the form below. After booking you will receive a welcome e-mail.

 

Please note: no children or pets. Maximum 20 participants. Book to ensure your place

----------------------------------------

 

Detailed Information:

I offer practical tools that facilitate your awakening and your creative process. We will look at three basic steps that you can experience for yourself in the healing circle:

1. Expanding your consciousness

2. Breath awareness to connect to your feelings

3. Expressing from your Heart

Why are these steps important? The best way to receive new inspiration when you are stuck somewhere is to go beyond your current way of thinking. Your creativity helps to integrate the insights from the expansion, and the

feelings that might have come up. The three steps complement each other, which you will be able to understand and experience in more detail in the healing circle.

I give these practical tools to prepare you for the next part of the evening, where you can receive channeled messages from Archangel Michael and Pleiadian beings. Your family of light would like to connect to you through these messages, to open your heart. They are your helpers who are always around you, also when you are not focused on their presence. The practical tools help you to stay grounded while receiving the higher frequencies that come through during the channeling.

Listen to a sample of a channeled message online:

https://www.youtube.com/watch?v=pjELijJsltc

 

Visit my website for more Pleidian Healing, Integration, Sound Healing, Pleiadian Art & Channeled Messages: http://www.michielkroon.com

 

(Here you can also learn more about the Pleiades and the Pleiadians)

 

Any questions, please send me a message through

the form below.

Vrijdag 12 Oktober, 2018

19.30-21.30pm. deur open 19.00 

Je bent van harte uitgenodigd om een activatie en ontwaken te ervaren door de prachtige channeling van Pleiadische energieën, lichttaal en geluidscodes.

 

Je kunt de wijsheid en multidimensionale inzichten van de Pleiaden te ontvangen die boodschappen hebben die je verbinden met het licht van je eigen hart.

 

Je bent van harte welkom om mee te gaan in deze diepe reis. De helende cirkel wacht op je!

Als je vragen heb, vul dan het formulier onderaan deze website in. Na boeking onderaan deze website zul je een welkomsemail ontvangen met alle informatie.

Let op: geen kinderen of huisdieren. Maximaal 20 deelnemers. Boek om zeker te zijn van je plek.

----- 

 

Meer Informatie:

Ik bied praktische hulpmiddelen die je ontwaken en je creatieve proces vergemakkelijken. We zullen drie basisstappen bekijken die je zelf kunt ervaren in de healing circle:

1. Je bewustzijn uitbreiden

2. Adem bewustzijn om verbinding te maken met je gevoelens

3. Expressie vanuit je hart

 

Waarom zijn deze stappen belangrijk? De beste manier om nieuwe inspiratie te ontvangen wanneer je ergens vastzit, is om verder te gaan dan je huidige manier van denken.  Je creativiteit helpt om de inzichten uit de bewustzijnsexpansie te integreren, en de gevoelens die mogelijk omhoog komen in het proces. De drie stappen vullen elkaar aan, wat je in de healing cirkel in meer detail zult kunnen begrijpen en ervaren.

 

Ik geef deze praktische hulpmiddelen om je voor te bereiden op het volgende deel van de avond, waar je gechannelde berichten van aartsengel Michael en Pleiadische wezens kunt ontvangen. Je lichtfamilie wil je via deze berichten met je verbinden, om je hart te openen. Het zijn jouw helpers die altijd bij je zijn, zelfs als je niet gefocust bent op hun aanwezigheid. De praktische hulpmiddelen helpen je om geaard te blijven terwijl je de hogere frequenties ontvangt die tijdens het channelen doorkomen.

 

Luister naar een voorbeeld van een gechanneled bericht online:

https://www.youtube.com/watch?v=pjELijJsltc

 

Bezoek mijn website voor meer informatie over Pleidian Healing, Integration, Sound Healing, Pleiadian Art & Channeled Messages: http://www.michielkroon.com

 

(Hier kun je ook meer te weten komen over de Pleiadische Lichtwezens)

 

Heb je  vragen, stuur me dan een bericht via onderstaand formulier.

10 Euro

PayPal ButtonPayPal Button

Contact

Success! Message received.

bottom of page