top of page

De liefde van Lemurië heelt frequentie manipulatie

Er worden pogingen gedaan om onze trillingsfrequentie te beïnvloeden vanuit karmische energie van eerdere beschavingen. De mensheid is aan het ontwaken, en daardoor gaat de trillingsfrequentie vanzelf omhoog in elke cel van ons lichaam. Deze versnelling is voelbaar in meerdere lagen. We hebben niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een mentaal/emotioneel en energetisch lichaam. De oude karmische energieën in de vorm van oude machten willen dit proces afremmen.

We duiken even de geschiedenis in. De Atlantische beschavingen werden eerst teruggezet in de tijd, en daarna helemaal uit de geschiedschrijving geschrapt. Sommige waren vredelievend, maar andere Atlantische beschavingen vernietigden zichzelf door oorlog en misbruik van kristaltechnologie. Ze vergaten het licht van hun Bron. 

Wat verder terug in de tijd vinden we de oorspronkelijke Lemurische beschaving die meer in verbinding stond met de natuur en de Bron. De Lemurische energie kan ons helen van frequentie manipulatie, omdat ze ons in verbinding brengt met ons hart, een poort naar de Bron.

Om frequentie manipulatie te begrijpen moeten we eerst weten wat de kristaltechnologie is die in Atlantis werd gebruikt. De Atlantiers begrepen de kracht van de menselijke evolutie, en ze gebruikten technologie om hun mogelijkheden te versterken voor manifestatie. Ze konden objecten verplaatsen met geluidstechnologie (zo zijn de piramides gebouwd, en ook Stonehenge is neergezet met deze techniek), lichtbronnen maken die geen elektriciteit nodig hadden, en genetische modificatie toepassen.

Bij kristaltechnologie creëert men een vibratiepatroon in kristallen, en daarmee een morfisch veld in de omgeving. Dit gebeurt ook op een heel natuurlijke manier als we een kristallen klankschaal bespelen, of een ander kristallen instrument. Maar als we het instrument kapot zouden slaan, zou de luisteraar een schok ervaren!

Het basiseffect van kristaltechnologie is een versterking van de intentie die we in het kristal stoppen. Daarom kunnen kristallen ook gebruikt worden voor manipulatie, zowel op fysiek als energetisch/psychisch vlak. De Atlantiers gebruikten dit om elkaar te bespieden (zoals in de sprookjes met kristallen bollen, die gebaseerd zijn op reële technieken), en om elkaar en de aarde energie te ontnemen. Dit leidde tot cycli van uitputting en destructie.

We gebruiken meestal een aanstrijk stok om een klankschaal te bespelen, maar de Atlantiers leerden om kristallen met psychokinese te manipuleren. Psychokinese is het bewegen van objecten met mentale kracht. Ze brachten de kristallen in een vibratiepatroon om een effect op de omgeving te bereiken.

On huidige ('moderne') technologie is heel anders dan die in Atlantis. We hebben over het algemeen niet geleerd hoe we mentale kracht kunnen gebruiken om objecten te manipuleren, laat staan kristalvibraties. De meeste mensen weten niets over hun spirituele kracht, omdat die kennis van ons weggehouden wordt. Toch gebruiken de oude machten kristaltechnologie op een subtiele manier die voor de meesten onbekend is.

- Radio en Televisie resoneren met kristallijne vibraities van de zender, en versterken deze

- Kristallen in computers en nieuwere televiesies.

- Injecties die gekristalliseerde metalen bevatten.

- Electromagnetische golven, radio en mobiele telefonie versterken kristallijne frequenties.

- Akoestische golven

- Manipulatie van het weer door metaalachtige deeltjes in de lucht die resoneren met kristallijne frequentie van grondstations.

 ​​

Nogmaals, het basiseffect van kristaltechnologie is de versterking van de intentie die in het kristal wordt gestopt. Maar de meeste mensen die deze technologie gebruiken, en zelfs degenen die de onderdelen fabriceren, begrijpen de verborgen kracht niet. De oude machten gebruiken Atlantische technieken om via deze technologie angst, controle en destructie uit te zenden. Ze proberen met mentale kracht de kristalvibratie te manipuleren in onze apparaten, onze atmosfeer en on ons bloed.

An example is the idea that humanity is going to be overtaken by computers, robots and artificial intelligence. This idea was introduced completely through crystalline technology, with the purpose of making people afraid. Just like the Atlanteans controlled crystalline vibrations with their mind for psychic and physical manipulation, so can the current 'Powers that Were' introduce negative and fearful ideas.

To continue with this example, let's look at the purpose of the meme that AI will overtake us. It makes us afraid of our power, and we don't see that we can use crystalline technology just as much as anyone else can. We all have these divine powers whether we are in a one bedroom flat, our parents attic or the in top of some masonic pyramid.

But beyond using crystalline technology, it is even more powerful to simply attune to our natural joy and playfulness, and to transmit these frequencies to the crystals in our devices, our atmosphere and our blood. This is not a technology, it is natural healing. It is more powerful because we are coming from our Source, rather than using mental control.

Going back to the Love from Lemuria, our natural expression, we can find that this connection helps us to go beyond fear. It can bring in a natural Heart connection that overrides anything negative or controlling. If we are not afraid, we can use the internet to spread information about Lemuria. We can sing Light Language to the crystals in the air (the atmosphere), and to the crystals in our blood, so that they start to resonate in a natural pattern of Love.

Lemuria didn't use much technology, it surrendered to the natural flow of being. When we go back to this state of being and apply it everything, our technology also starts to resonate with this naturalness and love. We can create molecules of light through meditation and light language, and in this light the propagation of any frequency control cannot continue.

If you would like to go deeper into the Lemurian energies, please have a look www.lemurianstarchildoracle.com to preview our Oracle Card Deck, and to see many text, video's and audio recording.

bottom of page